Een gelovige jongen

Udo is gelovig. Samen met zijn pater praat hij over wat ‘nieuwe Christenen’ precies inhoudt.